Hjem > Blog

Tag kontrollen - Vi snakker om at ældes med ynde - men hvad med at ældes med ro i maven og tryghed for familien?

Af: Redaktionen - 8. marts 2018 11:50 133

Tag kontrollen

Vi snakker om at ældes med ynde - men hvad med at ældes med ro i maven og tryghed for familien?

 

Vi lever længere

For manges vedkommende er arbejdet blevet mindre fysisk krævende, og vi er i gennemsnit sundere og mere økonomisk frie end for blot 50 år siden. Vi har det historisk set godt, og vores levestandard er for opadgående. Vi er kort fortalt mere bevidste om, hvad der er godt for os, og resultatet er, at vi lever længere. Og det er jo som udgangspunkt dejligt - vi har mere kvalitetstid senere i livet og mere tid med eventuelle børn og børnebørn. Der er dog en lille bagside af medaljen.

 

Med længere levetid følger aldersrelaterede sygdomme, og selvom man kan gøre meget for at mindre risikoen for livsstilssygdomme, er der ingen garantier. En del af disse aldersrelaterede sygdomme rammer hjernen, og påvirker derfor i høj grad personligheden hos den ramte. Personer, der har haft eksempelvis demens inde på livet ved, at det er en uhyggelig én af slagsen.

 

Når en person rammes af demens, sker det ofte, at han eller hun pludselig ikke længere kan varetage egne interesser. Det vil sige helt almindelige hverdagsbehov, såsom at få handlet ind og lavet mad, tage sig af den personlig hygiejne eller holde styr på sin bolig og økonomi. Udover at det er tragisk, at se en person “forsvinde” på den måde, er det ofte svært for de pårørende, fordi de står tilbage i en magtesløs situation. Først og fremmest fordi vedkommende har sin frie vilje til at gøre, som han eller hun vil - også selvom vedkommende gør ting, han eller hun ikke ville have gjort, før sygdommen tog til. Derudover er der også risiko for, at en offentlig instans overtager forløbet og umyndiggør vedkommende, fordi det er blevet vurderet til at være bedst for ham eller hende (eksempelvis hvis han eller hun er blevet svært dement, og det vurderes som nødvendigt at sælge boligen).

 

I sådanne tilfælde ville alle parter være bedre tjent, hvis der forinden havde været en plan for forløbet; hvilke personer må handle på vedkommendes vegne og på hvilke områder i tilfældet af, at en person rammes af sygdom eller bliver udsat for en ulykke. På den måde sikrer det, at vedkommende selv kan bestemme hvem der skal overtage styringen, hvis det skulle komme så vidt. Derudover er de pårørende indforstået med de ønsker, vedkommende har, mens han eller hun fortsat er rask.

 

Det har du mulighed for nu. Du kan sikre dig selv og dine nærmeste allerede i dag, i tilfældet af du skulle blive ramt af sygdom eller bliver udsat for en ulykke der fratager dig evnen til at varetage personlige og økonomiske forhold - også selvom det først skulle ske om 10 år.

 

Højere grad af selvbestemmelse

I 2017 blev der vedtaget en ny lov om, at man nu har mulighed for at sikre sig selv og sine nærmeste ved at lave en fremtidsfuldmagt. Det særlige ved denne fuldmagtstype er, at den først træder i kraft, hvis og når fuldmagtsgiveren ikke længere er i stand til at varetage egne interesser. På den måde fungerer fremtidsfuldmagten ligesom en forsikring - man håber ikke, at man får brug for den, men hvis man gør, kan den være altafgørende for tiden efter. Det betyder, at hvis du bliver ramt af sygdom eller udsat for en ulykke, og derfor ikke længere kan håndtere personlige og/eller økonomiske forhold, vil din fremtidsfuldmagt træde i kraft. På den måde kan du selv bestemme, hvem der eksempelvis skal varetage kontakten til det offentlige, sørge for indkøb af dagligvarer eller stå for salget af bolig.

 

Læs mere på legaldesk.dk , hvor du blandt andet selv kan lave fremtidsfuldmagter.